Informacje o planowanych nowych inwestycjach pojawią się w najbliższym czasie.