Czym jest świadectwo energetyczne?

Obowiązek posiadania świadectwa energetycznego, zwanego też świadectwem charakterystyki energetycznej, został wprowadzony 28 kwietnia 2023 roku, a więc stosunkowo niedawno. Zapewne wiele osób nie wie, czym dokładnie jest ten dokument. Tymczasem za jego brak może zostać nałożona kara grzywny. Co obejmuje świadectwo energetyczne i kto jest zobowiązany do jego uzyskania? Odpowiedź znajdziesz w poniższym artykule.

Co obejmuje świadectwo charakterystyki energetycznej?

Dokument, jakim jest świadectwo energetyczne, to zbiór informacji na temat konkretnej nieruchomości, dotyczących jej zapotrzebowania na energię. Chodzi tu o energię niezbędną do celów grzewczych, wentylacyjnych, chłodniczych, a także tę potrzebną do podgrzewania wody. W dokumencie zawarte są również sugestie odnoszące się do zwiększenia efektywności energetycznej danej nieruchomości.

Świadectwo charakterystyki energetycznej musi zawierać dokładny opis obiektu. Należy zawrzeć w nim takie informacje, jak jego przeznaczenie, lokalizację, rok budowy, pełną powierzchnię budynku oraz powierzchnię ogrzewaną lub chłodzoną. W dokumencie powinno również zostać określone, jaką metodę wykorzystano podczas wykonywania charakterystyki energetycznej.

Przy sporządzaniu świadectwa energetycznego budynku, brane są również pod uwagę następujące parametry:

  • wskaźnik zapotrzebowania na energię użytkową w skali roku (EU)
  • wskaźnik zapotrzebowania na energię końcową w skali roku (EK)
  • wskaźnik rocznego zapotrzebowania na energię pierwotną (EP)
  • zakres emisji dwutlenku węgla na jednostkę
  • udział odnawialnych źródeł energii w zapotrzebowaniu na energię w skali roku.

Czy świadectwo energetyczne jest obowiązkowe?

Przed 28 kwietnia 2023 roku wymagano świadectw energetycznych wyłącznie w przypadku nieruchomości, które zostały wybudowane po 2009 roku. Po zmianie przepisów dokument ten muszą sporządzać również właściciele starszych nieruchomości.

Co ważne, świadectwa charakterystyki energetycznej wymaga się zarówno przy sprzedaży, jak i wynajmie domu lub mieszkania. Do jego sporządzenia zobowiązany jest również deweloper po zakończeniu budowy nieruchomości. Dokument można okazać zarówno w wersji papierowej, jak i elektronicznej.

Świadectwa energetycznego nie muszą natomiast uzyskiwać ci właściciele, którzy korzystają z nieruchomości na własny użytek. O ile oczywiście otrzymali już zezwolenie na jej użytkowanie.

Jak uzyskać świadectwo energetyczne?

Nasuwa się jeszcze pytanie, w jaki sposób zobowiązani do tego właściciele nieruchomości, mogą uzyskać świadectwo energetyczne? Najprostszym sposobem jest zlecenie jego wystawienia audytorowi energetycznemu, który ma odpowiednie uprawnienia w tym kierunku. Ich potwierdzeniem jest wpis do centralnego rejestru charakterystyki energetycznej budynków.

Koszty uzyskania świadectwa energetycznego

Termin ważności świadectwa energetycznego to 10 lat. Na koszt tego dokumentu składa się kilka czynników, w tym rodzaj nieruchomości, jej powierzchnia oraz lokalizacja. Zakres cenowy mieści się z reguły w przedziale od 300 do 500 zł. Koszt ten jest zdecydowanie niższy niż grzywna, jaka może zostać nałożona za brak świadectwa energetycznego na zobowiązanego do tego właściciela nieruchomości. Jej wysokość może wynieść  nawet 5 tys. zł.